WYSZUKIWARKA NARZĘDZI

Wyszukaj

Katalogi narzędzi

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Właścicielem Sklepu Internetowego 32.pl jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Mars" Ryszard Marzec z siedzibą w Bydgosczy przy ul. Maksymiliana Kolbego 32; NIP: 554-046-98-61, REGON: 008316010. Firma "MARS" zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.

2. Osoba składająca zamówienie lub osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu odpowiednio „Zamawiającym” lub „Kupującym”.

3. Zamówienia na produkty zawarte w ofercie w/w sklepu można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.32.pl

4. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok .

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego 32.pl . Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

7. Zamówiony towar będzie odbierany osobiście, dostarczany przesyłką kurierską (UPS) lub bezpośrednio przez przedstawiciela sprzedającego, w zależności od wyboru Klienta. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3 dni robocze. Za opóźnienia wynikające z działania firm kurierskich nie odpowiadamy.

8. Koszty dostarczenia przesyłki:

Wszystkie towary wysyłamy kurierem UPS - od 15 zł netto

9. Ceny w Sklepie Internetowym 32.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

10.W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z tej pozycji, której brak wydłuża czas realizacji zamówienia.

11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT uprasza się o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy na e-mail: mars@32.pl.

12. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

13. Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty stanowiącej równowartość 100 % wartości zamówienia oraz określonych w koszyku kosztów przesyłki.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego dodatkowymi kosztami spowodowanymi błędnym podaniem przez niego danych teleadresowych (np. powtórna wysyłka).

15. W przypadku gdy producent zastąpi produkt oferowany przez sprzedającego nowym, ale o identycznym zastosowaniu i właściwościach, sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia takiego oryginalnego zamiennika zamiast produktu oferowanego, przy jednoczesnym poinformowaniu o tym fakcie klienta i wprowadzeniu koniecznych zmian w ofercie.

16. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującym może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

17. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz być uszkodzony (dotyczy także opakowania). Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy przesyłki. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. W przypadku zaginięcia przesyłki u przewoźnika zwracamy całą kwotę łącznie z kosztami przesyłki po rozpatrzeniu przez dostawcę reklamacji.

18. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

19. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym 32.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

20. Sklep Internetowy 32.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

21. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT).

22. Na wszystkie reklamowane produkty zakupione w naszym sklepie przyznawana jest gwarancja jaką oferuje producent.

23. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

24. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

25. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

26. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

Nazwa odbiorcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARS" Ryszard Marzec
Adres odbiorcy: ul. Maksymiliana Kolbego 32, 85-433 Bydgoszcz
Konto bankowe: 34 1140 2017 0000 4402 0520 8840 - Multibank
Tytuł przelewu bankowego: (Imię Nazwisko, Numer zamówienia: ...)

27. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych". Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

28. Kupujący może w każdym momencie dokonać modyfikacji swoich danych, po zalogowaniu się do sklepu, lub całkowicie usunięcia swoich danych z naszej bazy, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą sklepu.

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

30. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym 32.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Informacje o PARTNERSKI PORTAL BRANŻY NARZĘDZIOWEJ

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie